2010 Viral Video

Reklam, bütün havayolları üçün ən böyük xərclərin başında gəlir. Reklamdan kim nə qədər səmərəli və məqsədyönlü istifadə etsə daha çox müştəri əldə edəcək, qazanclı çıxacaq. Bəzi havayolları bunun üçün xidmətlərinin üstünlüyünü vurğulayır, bəziləri sinif fərqlərini ortaya qoyur, bəziləri isə xeyirxahlıq işləri ilə məşgul olduqlarını bildirir. Aşağıda nümayiş etdiyimiz videolar (14 ədəd), 2010-cu ildə yayımlanmış və məşhur olmuş havayolları reklam videolarıdır. 1992-ci ildən bu yana milli bayraq daşıyıcımız olan Azərbaycan Hava Yollarının heç bir dənə də reklam filminin olmaması təəccübləndirici haldır.

Ardı->>>

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...